Elektrizitatea

Efizientzia Elektrikoa

Gure aholkularitza energetikoko sailak aurrezpen eta efizientzia energetikoa du oinarri. Hobekuntza lehiakorrak kudeaketa energetiko efizientea eskatzen du kostuak murriztu ahal izateko.

Sistema elektrikoak azken belaunaldiko kamera termografikoen eta energia trifasikoaren erregistragailuen bidez aztertzeak agerian jar dezake zirkuitu gainkargatuak edo desorekatuak, konexio solteak, motor gainberotuak edo harmonikoak daudela, eta, hortaz, energia modu ez eraginkorrean erabiltzen dela nabarmendu.

Akatsok ezagutzeak konponbideak aurkitzen laguntzen du, eta, eginkizun horretan, prozesuak doitu nahiz ekipamendu akastunak konpondu edo sistema eta ekipamendu ez eraginkorrak ordezten ditu, enpresek instalazioen eta makinen erabilgarritasuna handiagoa izan dezaten eta kostuak murritz ditzaten.

Poligono Borda Berri 4 • Parcela C1
20140 • Andoain • Gipuzkoa